„Przemoc seksualna wobec nieletnich jest prawdziwym problem społecznym. Od lat 90. XX wieku nastąpił w Polsce wzrost tego typu przestępczości. W 2017 roku policja prowadziła...